Project Living lab

iPool wordt in 2021 in Rotterdam ge├»ntroduceerd en maakt onderdeel van Living Lab Gemeente Rotterdam - Rotterdam Gate Games 

Living Lab Rotterdam

In het Living Lab Rotterdam gaan we gezamenlijk aan de slag met diverse experimenten/interventies. De experimenten vinden voornamelijk plaats bij verenigingen, en hebben direct betrekking op de eindgebruiker. Als leeromgeving voor de traditionele verenigingen is het interessant om nieuwe vormen van verenigen mee te nemen in het experiment; waarvan esports een onderdeel is. Voorop staat een experiment bijdraagt aan het gezamenlijke doel: Aan de hand van een living lab integreren we esports in de vereniging. De ontwikkeling van esports op een positieve manier benutten om meer mensen in beweging te brengen en houden, verloop van jeugd bij verenigingen tegen gaan en inspelen op inclusiviteit om gelijke kansen te bieden door in aanraking te komen met esports.  

Tevens is iPool vanuit Living Lab onderdeel van de Rotterdam Gate Games. 
Zowel Sportsupport Rotterdam als de Gemeente Rotterdam geloven dat een combinatie van gaming en het verenigingsleven de toekomst heeft. De jeugd weet niet beter dan dat gaming er altijd is geweest. Door gaming en het verenigingsleven samen te brengen kunnen sportverenigingen wellicht een bredere doelgroep aanspreken en hun jeugdleden beter bedienen. Kortom, met de Rotterdam Gate Games brengen we gaming en het sportverenigingsleven samen. 

aCHTERGROND knbb

KNBB wil door de verbinding van live- en onlinesportaanbod esports omarmen en embedden in de organisatie om daarmee nieuwe doelgroepen en locaties aan zich te verbinden. En om samen met Gemeenten en haar partners esports als middel in te zetten om jongeren naar sportaccommodaties te krijgen en jongeren in beweging te brengen.

Dit wil de KNBB in samenwerking met House of Esports en Rotterdam bereiken door te starten met een pilot op vier verschillende locaties. Waarbij de daar ontwikkelde aanpak en data de inzet zijn voor een vervolgonderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek zijn dan leidend voor een eventuele opschaling.

Daarbij is deze aanpak uitermate geschikt om door gemeenten en partners in te zetten als middel om jongeren in beweging te brengen door de sportaccommodaties aantrekkelijker te maken. Dit kan leiden tot een bewezen interventie. Een interventie die zorgt dat de kantine van een gemeentelijke sportaccommodatie zodanige aantrekkingskracht voor jongeren heeft dat jongeren deze sportaccommodatie daadwerkelijk bezoeken. Eenmaal binnen is de drempel verlaagd voor jongeren om ook andere sporten te zien (en wellicht te ontdekken). Kortom een interventie met promotionele meerwaarde voor de sportaccommodatie.

Als de Gemeente en haar partners ipool inzetten als middel om de kantines van sportaccommodaties attractiever te maken biedt dit de mogelijkheid om moeilijk bereikbare jongeren toch in aanraking te brengen met sportaanbod en sportaanbieders (waaronder verenigingen). Een ipoolsysteem inclusief pooltafel in een kantine van een gemeentelijke sportaccommodatie kan door gemeenten maximaal ingezet worden ter promotie van de sportaccommodatie zelf.